𝗘𝗺𝗺𝘂 𝗘𝘅 อาหารเสริมโดยเภสัชกร พร้อมดูแลผิวด้วยสารสกัดธรรมชาติกว่า 17 ชนิด .