𝗘𝗺𝗺𝘂 𝗘𝘅 อาหารเสริมโดยเภสัชกร พร้อมดูแลผิวด้วยสารสกัดธรรมชาติกว่า 17 ชนิด .
ไว้อาลัย ท่านจุฬาได้กลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอ์แล้ว
🔥โรคฮีทสโตรก (heat stroke)🔥
คลิปชนิดของผ้าก๊อซ Ep.2