พันธกิจ และวิสัยทัศน์

ร่วมมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาองค์กรควบคู่กับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ร่วมเป็นพันธมิตรและเติบโตไปด้วยกัน...คลิกหัวข้อ⬇️ดูรายละเอียด

คืนกำไรให้สังคม

ได้ช่วยเหลือสังคม ชุมชน หรือกลุ่มคนที่ด้อยโอกาส ให้สามารถอยู่ในสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

พัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการ และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้

เติบโตไปด้วยกัน

ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเรา พัฒนาองค์กร พร้อมไปด้วยกัน และไปได้ไกล อยู่เคียงข้างกันตลอดไป

image
image
image
image

ธุรกิจในเครือ มาลายันกรุ๊ป จำกัด

ข่าวสาร-อัปเดต

ไว้อาลัย ท่านจุฬาได้กลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอ์แล้ว
🔥โรคฮีทสโตรก (heat stroke)🔥
คลิปชนิดของผ้าก๊อซ Ep.2
ไอเท็มเด็ด รับมือหน้าฝน
🤚🏼“โรคมือ เท้า ปาก” เกิดจากอะไร🦶🏼
จิ๋วแต่แจ๋ว! ชวนรู้จัก “เอลเดอร์เบอร์รี่”
ศูนย์ยาโกลก สาขา 7 (เอเซียฟาร์มา)
image
image
image
image