การกินยาคุมแบ่งออกเป็น 3 กรณี

เมื่อเริ่มกินยาคุมครั้งแรก ให้เริ่มกินในวันแรกที่มีประจำเดือนมา หรือไม่เกินวันที่ 5 ของการมีประจำเดือน

เริ่มแผงต่อไปสำหรับคนที่กินยาคุมแบบ 21 เม็ด ให้เริ่มกินทันทีหลังจากหยุดไป 7 วัน ไม่ต้องรอประจำเดือนหมด

เริ่มแผงต่อไปสำหรับคนที่กินยาคุมแบบ 28 เม็ด ให้เริ่มทันทีที่แผงเก่าหมดไปน่ะจ๊ะ

Cr.เภสัชกรประจำร้าน

Leave A Reply