ยาเลื่อนประจำเดือน ควรกินอย่างไร!?
Q : ยาเลื่อนประจำเดือน ควรกินก่อนมาประจำเดือนกี่วัน เมื่อหยุดยาแล้วประจำเดือนจะมาไหมค่ะ?
A : ยาเลื่อนประจำเดือนควรเริ่มกินยาอย่างน้อย 3 วัน ก่อนวันที่่คิดว่าจะมีประจำเดือน
เมื่อหยุดยาแล้วประจำเดือนจะมาภายใน 2-3 วัน ไม่ควรกินยานี้ติดต่อกันเกิน 2 สัปดาห์ค่ะ

Leave A Reply