จิ๋วแต่แจ๋ว! ชวนรู้จัก “เอลเดอร์เบอร์รี่”
ศูนย์ยาโกลก สาขา 7 (เอเซียฟาร์มา)