ไว้อาลัย ท่านจุฬาได้กลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอ์แล้ว