ชีวิตในปัจจุบันของคนเมืองซึ่งมีปัจจัยหลายประการ จึงทำให้เวลาเจ็บป่วยหลายคนๆเลือกจะไปร้านขายยาใกล้บ้านก่อนเป็นอันดับแรก เพราะประหยัดเวลา รวดเร็วได้ยามากินเลย แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามไม่ใช่ว่าร้านขายยาจะมีความน่าเชื่อถือได้ไปเสียหมด เนื่องจากบางร้านผู้ขายไม่ใช่เภสัชกรวิชาชีพจริงๆ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องอันตรายมาก เพราะการจ่ายยาอย่างถูกต้องนั้นเภสัชจะต้องมีการซักถามอาการของผู้ป่วยก่อน ว่าเป็นอะไรมา แพ้ยาอะไรไหม จึงจะเลือกยาให้ได้ตรงตามโรค

ทำไมเราต้องไปซื้อยา ณ ร้านยาที่มีเภสัชกรประจำ

ยาคือสินค้าที่ต้องระวัง

ยาเป็นสินค้าชนิดพิเศษ ซึ่งต้องพึ่งพาแพทย์หรือเภสัชกรให้เป็นผู้ตัดสินใจ ถ้าหากมีการใช้ยาอย่างไม่ถูกต้องแล้ว ย่อมจะส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคได้ ยาเป็นของที่มีทั้งประโยชน์หรือให้โทษถ้าใช้ไม่ถูกต้อง ซื้อยาอย่าดูแค่ราคายาแต่ ต้องดูบริการที่เราจะได้รับด้วย

ซื้อกับใคร

ผู้สั่งจ่ายยาในประเทศไทยตามร้านขายยา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มเท่านั้น คือ เภสัชกร กับผู้ไม่ใช่เภสัชกรโดยคนไทยชอบเรียกคนประเภทนี้ว่า ‘ หมอตี๋ ’ ในการซื้อยาแต่ละครั้งจำเป็นต้องพิจารณาให้ดีว่าควรซื้อกับใคร เพราะถ้าคนป่วยได้รับยาหรือใช้ยาอย่างไม่ถูกต้องแล้ว ย่อมส่งผลในเรื่องของความปลอดภัยอย่างแน่นอน

ความแตกต่างระหว่าง หมอตี๋ กับ เภสัชกร ต่างกันอย่างไร

หมอตี๋ เป็นผู้คลุกคลีอยู่ในวงการยา มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับยาในระดับหนึ่ง โดยอาศัยจากประสบการณ์ที่สังเกตหรือท่องจำมา จึงทำให้การจ่ายยาจึงมาจากประสบการณ์และความจำ แต่ เภสัชกร จ่ายยาด้วยความสามารถ ,  สติปัญญา , ความรู้ที่รำเรียนมา โดยมาจากการวิเคราะห์ปัญหาของโรคตามการศึกษา เพราฉะนั้นการจ่ายยาโดย เภสัชกร จึงมีความถูกต้อง และปลอดภัยมากกว่า

ความเป็นวิชาชีพ

เมื่อคุณซื้อยากับเภสัชกรคุณจะได้รับบริการทางวิชาชีพอย่าง ถูกโรคและถูกวิธี รวมทั้งคุณภาพหรือมาตรฐานที่ผู้ใช้ยาพึงได้รับ คนป่วยจะได้รับการซักประวัติอาการ การแพ้ยาต่างๆ รวมทั้งได้รับคำแนะนำในการใช้ยาอย่างถูกวิธีอีกด้วย

ความปลอดภัยของผู้บริโภค

ผู้เป็นเภสัชกร ย่อมมีความรับผิดชอบ รวมทั้งตระหนักถึงความเป็นวิชาชีพของตนอยู่ตลอดเวลา เมื่อปฏิบัติงาน โดยเพื่อให้ผู้ป่วยหายจากโรคและมีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่สำหรับคนไทยบางคนยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญของเภสัชกรเท่าไหร่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เราทุกคนควรหันมาใช้บริการที่เป็นมืออาชีพ มีความรู้ เพื่อให้คุณภาพชีวิตและสังคมของเราดีขึ้นต่อไป

Leave A Reply