เมื่อเวลาเราป่วยนิดๆหน่อยๆ ไม่อยากไปหาหมอให้เสียเวลา เราก็พึ่งร้านขายยาข้างทางทั่วไปนี่แหละ ซื้อยามาทาน โดยในร้านขายยานี้ จะต้องมีการแขวนป้ายชื่อ และต้องมีเภสัชกร ประจำการอยู่ตลอดเวลา ห้ามให้คนทั่วไปมาขายยาให้เด็ดขาดมิฉะนั้นจะถือว่าผิดกฎหมาย ในวันนี้เรามาทำความรู้จักกับเภสัชกรให้ดีขึ้นกันดีกว่าค่ะ

เป็นผู้ที่เรียนวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขมา  มีหน้าที่จ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยตามลักษณะอาการของโรคต่างๆ , แนะนำการใช้ยาแก่ผู้ป่วย , ติดตามยาที่ให้ผู้ป่วยไปว่ามีผลข้างเคียงหรือมีอาการดีขึ้นไหม รวมทั้งเป็นผู้ผลิตยา เภสัชกรเป็นผู้ที่มีความรู้ในหลายสาขา โดยเฉพาะทางด้านการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นทั้ง คลินิก , โรงพยาบาล หรือร้านขายยาชุมชน โดยจะต้องคงความเป็นมาตรฐานสากลทั่วโลก นอกจากนี้สายการดำเนินอาชีพของวิชาชีพเภสัชกรอีกอย่างหนึ่ง คือการปฏิบัติงานในร้านขายยาชุมชน โดยส่วนมากจะพ่วงตำแหน่งเจ้าของร้านด้วย เป็นธุรกิจเล็กๆ จึงทำให้สายงานในด้านนี้เภสัชกรจะมีความรู้ในเรื่องของการประกอบธุรกิจร้านค้าให้อยู่รอด แถมยังต้องมีความรู้ ในเรื่องของสรรพคุณยาต่างๆ และผลข้างเคียงของยาที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ยังให้ต้องเป็นผู้ให้ข้อมูลความรู้ ให้คำปรึกษาในเรื่องของการใช้ยาอย่างถูกต้องในชุมชนนั้นๆอีกด้วย ในสถานที่บางแห่งจะเรียกเภสัชกรว่านักเคมี เนื่องจากในอดีตเคยมีการอนุญาตให้ผู้สำเร็จการศึกษาในวิชาเคมีสาขาเภสัชกรรม มาเป็นเภสัชกรได้ โดยเรียกว่านักเคมีเภสัชกรรม จะพบมากในประเทศอังกฤษ ตัวอย่างที่เห็นได้ทั่วไป คือ ร้านขายยาของ Boots เขาจะเรียกเภสัชกรของ Boots ว่า ‘ นักเคมี Boots ’

ลักษณะของงานอย่างเจาะลึก

  • ค้นคว้าสูตรยาใหม่ๆ เพื่อนำไปขึ้นทะเบียน พร้อมส่งสูตรยาให้ฝ่ายผลิตเพื่อทำการผลิตยาออกจำหน่ายต่อไป รวมทั้งควบคุมการผลิตยาอย่างละเอียด เพื่อให้ตามกำหนด
  • วิเคราะห์ยาเพื่อผลิตให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานซึ่งได้กำหนดไว้ ปรุงยา , จ่ายยา ตามใบสั่งหรือตามสูตรของยานั้นๆ
  • โดยสารเคมีในห้องปฏิบัติการ อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ เพราะฉะนั้น เภสัชกรจึงจำเป็นต้องรู้จักวิธีใช้ วิธีป้องกันรวมทั้งสามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
  • จ่ายยาเสพติด , ยาพิษ , สารพิษอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ทางการแพทย์ หรือเพื่อกิจกรรมในภาคอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรม ตามกฎข้อบังคับของกฎหมาย
  • จัดระเบียบและควบคุมรักษายา , ทำบัญชี โดยมีหน้าที่แบ่งยาออกเป็นหมวดหมู่ เช่น ยาสามัญ , ยาอันตราย ,ยาเสพย์ติด เคมีภัณฑ์รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในทางการแพทย์
  • ทำการจัดซื้อเวชภัณฑ์ , เคมีภัณฑ์ , เครื่องใช้ทางการแพทย์เพื่อจ่ายให้แก่คนไข้นำไปใช้ที่บ้าน
  • วิเคราะห์ เพื่อตรวจหาความแรงของยา

ที่มา…https://www.diseasemongering.org

Leave A Reply