ยาคุมที่นิยมใช้มี 2 แบบ คือ แบบแผง 21เม็ด และ 28เม็ด

แผง 21 เม็ดหรือ 21วัน
ให้กินติดต่อกันจนหมดแผง 21 วัน (21เม็ด) แล้วหยุดกินยา 7 วัน เริ่มแผงใหม่ทันที
แผง 28 วัน
กินติดต่อกันจนหมดแผงเก่าปุ๊บ เริ่มกินแผงใหม่ต่อได้เลย
ไม่ต้องดูว่าเลือดประจำเดือนยังมีอยู่หรือไม่ เรื่องนี้เภสัชเจอผู้ใช้บริการเข้าใจผิดกันมากคะ

การเริ่มกินยาคุมครั้งแรก

แผงแรกควรกินภายในวันที่ 1-5 ของการเริ่มมีเลือดประจำเดือน (ไม่ไช่วันที่ 1-5 ตามปฏิทินของเดือน)
…การเริ่มกินแบบนี้ ยาจะสามารถออกฤทธิ์คุมกำเนิดได้เลย
การเริ่มแผงถัดไปไม่รอให้ประจำเดือนหมดก่อนถึงจะเริ่มกินยาแผงถัดไปนะคะ
ให้นับวันที่มีเลือดประจำเดือนวันแรกเป็นวันที่ 1
กินติดต่อกันตามลูกศรที่กำหนดบนแผงยา

แล้วถ้าไม่ทันละ เลย วันที่ 5 ของการมีเลือดประจำเดือนไหลออกมาล่ะ
สามารถเริ่มวันใหนก็ได้ แต่ 10วันแรกของการกินยาคุม ยังไม่สามรถออกฤทธิ์เพื่อการคุมกำเนิดได้ ช่วงนี้ควรระมัดระวังคะ และเลือดประจำเดือนๆ ถัดไป อาจคลาดเคลื่อนไปจากกำหนดเดิมได้คะ กันพลาดรอเริ่มกินในวันที่ 1-5 ของการมีประเดือนดีกว่านะคะ

บางคนอาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดหัว
นี่คืออาการข้างเคียงของยา ไม่ไช่การแพ้ยานะคะ แต่ถ้ากินไป 2-3 เดือนแล้วยังมีอาการควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร อย่านิ่งนอนใจเด็ดขาด

Leave A Reply