วิตามินซี ในน้ำส้มที่วางขายทั่วไปจะอยู่ได้ประมาณ 7 วันนับจากวันนับจากเมื่อเปิดภาชนะบรรจุ สำหรับน้ำส้มขั้นสด หากเก็บในภาชนะที่ปิดสนิทแล้วเก็บในตู้เย็น วิตามินซีจะคงอยู่ได้ประมาณ 3 สัปดาห์

Cr.หนังสือวิตามินไบเบิล

Leave A Reply