…ความสุขของการเป็นผู้ให้และผู้รับในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ
เพราะการให้คือความดีที่ไม่สิ้นสุด
บริษัท มาลายัน กรุ๊ป จำกัด

Leave A Reply